Пластична канта за отпад со боја по избор и капацитет од 70 литри TP100