Пластична канта за отпад со боја по избор и капацитет од 50 литри ICS